Ga naar pagina inhoud

Fidici: het governance geweten van uw organisatie!

Achter elk goed idee schuilt een uniek verhaal. Zo ook achter de board portal Fidici, die vanuit onze eigen ervaringen als commissaris is ontwikkeld. Wij vertellen u graag vanuit welke persoonlijke drijfveren Fidici is ontstaan. Behoeften waarvan wij denken dat u die maar al te goed herkend in uw werkzaamheden als commissaris, bestuurder of secretaris. Behoeften waarvoor Fidici uitkomst biedt! 

‘In control’ zijn als commissaris

“Ben jij altijd ‘in control’ als commissaris?” vroeg Arnoud Leenaarts, de RvT voorzitter van een grote zorgorganisatie, aan mij (Henk Berg). Ik wist nog niet dat wij toekomstige compagnons zouden worden in Fidici. Ik antwoordde: “Nou, daar vraag je me wat! Meestal tijdens de vergadering wel, maar in de momenten hierna ontstaat er regelmatig twijfel. Deze twijfels komen voort uit: 

Een bestuurder of secretaris die na de vergadering met een bericht achteraf komt. 

Een collega commissaris die de volgende dag toch nog belt om een onderwerp te bespreken.

Notulen die net iets anders geformuleerd zijn dan in eerste instantie besproken in de vergadering.

Dat in de volgende vergadering zaken uit het vorige overleg herroepen moeten worden. 

Weinig inzicht hebben in de samenhang en totstandkomen van opeenvolgende besluiten. 

Het feit dat essentiële documenten alleen beschikbaar zijn op aanvraag bij het secretariaat.

Eigenlijk ben ik als commissaris niet altijd ‘in control’, maar zeker niet per definitie ‘out of control’. Ik zou wel altijd ‘in control’ willen zijn, aangezien mijn functie mede verantwoordelijkheid draagt voor de continuïteit van de organisatie en een juiste besteding van vaak maatschappelijke middelen.” 

Fidici: een onderneming met een doel!

Bovenstaand antwoord is typerend voor vele toezichthouders bij semi-publieke instellingen. Zij ervaren eerlijke, betrokken, hardwerkende bestuurders en secretarissen, maar voelen zich toch niet altijd ‘in control’. Deze behoeften vormen de start van de board portal Fidici. Een onderneming die wij, vanuit onze ervaring als bestuurder en commissaris bij meer dan 10 organisaties, hebben opgericht. Een onderneming met de ideële doelstelling om elke Raad van Commissarissen ‘in control’ te laten komen en blijven! 

Waarom en voor wie een governance geweten?

Voor wie wij de onafhankelijke board portal Fidici hebben opgericht? Voor organisaties met een directie/bestuur en een Raad van Commissarissen. Dit model, het zogenoemde two-tier board, is in Nederland het meest gangbaar in zowel semi-publieke als private ondernemingen. Echter kennen we naast de RvC ook: een OR met advies- en instemmingsrechten en sectorspecifieke medezeggenschapsorganen zoals een cliëntenraad. Daarbij wil en moet de RvC ook compliant zijn aan de sectorale governancecode. Al met al hebben veel organisaties een complexe structuur. 

Wat is good governance? Lees het hier!

Dit maakt het logistieke traject van besluiten en het documenteren hiervan niet eenvoudig. Om ervoor te zorgen dat de commissaris zich ‘in control’ voelt, schept Fidici orde en zorgt ervoor dat de RvC altijd en overal geïnformeerd is! Gelijktijdig biedt Fidici rust en overzicht voor de bestuurder en secretaris. Deze willen het goed doen voor de interne toezichthouders. Ze hebben niks te verbergen en willen inhoudelijk, maar ook zeker procesmatig juist, tijdig en volledig zijn. Geen vragen in de vergadering waarom iets de vorige keer toch niet helemaal klopte. Fidici ondersteunt iedereen door te fungeren als het governance geweten van de organisatie. Dat is de gedachte waarmee wij Fidici hebben opgericht: als een fundament van vertrouwen. 

Wilt u meer weten over hoe board portal Fidici het governance geweten wordt van uw organisatie?