Ga naar pagina inhoud

Het moreel kompas van de toezichthouder

Grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik en intimidatie gebeurt in de kroeg maar ook op scholen, ziekenhuizen, verenigingen. Eigenlijk kun je er dagelijks letterlijk de krant op openslaan. Vaak komt dit gedrag voor bij mensen met een machtspositie, hoe groot of klein die ook is. Macht corrumpeert, zelfs of misschien wel met name … in de politiek. Een reden hiervoor kan zijn dat politici aan het begin van hun carrière ineens aandacht en relatief veel macht toebedeeld krijgen. Dat geldt – in het klein en soms met grote gevolgen – ook voor bestuurders en toezichthouders. Deze blog gaat over de integriteit van bestuur en toezicht.

Uit onderzoek (Tijdschrift Sociale Vraagstukken) blijkt dat mensen met macht regelmatig een gebrek aan inlevingsvermogen hebben, terwijl zij zelf juist vinden over uitstekende antennes te beschikken. Mensen met macht zijn sterker op hun eigen doelen gericht, waardoor ze nog wel eens de belangen van anderen vergeten. Een ander probleem is dat mensen met macht te veel risico nemen. Doordat ze onvoldoende oog hebben voor wat er mis kan gaan, wegen ze dat onvoldoende mee. Daarmee hangt samen dat mensen met macht te vrij worden in hun expressie, waardoor ze anderen voor het hoofd stoten. 

Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat ze seksistische of racistische opmerkingen maken. Een laatste probleem is dat een gevoel van macht het morele denken beïnvloedt. Dat wil niet zeggen dat mensen met macht amoreel zijn. In feite zijn ze juist strenger in het toepassen van regels. Echter, ze zijn vooral strenger voor anderen. Als het om hun eigen gedrag gaat vinden ze het overtreden van regels minder erg. Mensen met macht zijn dus in zekere zin hypocriet; streng voor anderen maar rekkelijk voor zichzelf.

“Mensen met macht zijn dus in zekere zin hypocriet; streng voor anderen maar rekkelijk voor zichzelf.”

En daar zit je dan als bestuurder of toezichthouder met de beste bedoelingen van de wereld. Weet je van jezelf of je echt de goede antennes hebt, of je echt integer bent. De leider bepaalt de norm maar als je nou eens de verkeerde leider bent? Gelukkig heeft vrijwel elke organisatie een toezichthoudend orgaan als een RvC of RvT. Die kunnen zorgen voor balans, althans als zij daar de gereedschappen voor krijgt. 

Fidici staat voor vertrouwen, het fundament van vertrouwen. Dat is de basis en die kan alleen worden bereikt als er sprake is van volledige transparantie tussen bestuur en toezicht. Dat is waar Fidici voor zorgt. Alle actoren in het bestuur en toezicht hebben altijd juiste, tijdige en volledige informatie over het reilen en zeilen van de organisatie. Op basis daarvan kan het gesprek plaatsvinden waarbij de rolverdeling duidelijk is. De toezichthouder stelt het bestuur aan, het bestuur geeft de richting aan en is verantwoordelijk voor de operatie, de toezichthouder geeft het bestuur de ruimte en als er grenzen worden overschreden, trapt zij op de rem. Zo is de macht verdeeld en is het vrijwel onmogelijk dat een van de actoren uit de pas gaat lopen. 

“Fidici faciliteert de volledige transparantie op elk moment van de benoemingsperiode van zowel bestuur als toezicht.”

Het gesprek tussen bestuur en toezicht is het moreel kompas. Fidici speelt in dit spel een kleine doch cruciale rol. Fidici heeft een feilloos geheugen over de periode dat het vigerende bestuur en toezicht nog niet aan ‘de macht’ waren. Zo kunnen alle besluiten worden gereproduceerd inclusief de totstandkoming ervan. En daarbij faciliteert Fidici volledige transparantie op elk moment van de benoemingsperiode van zowel bestuur als toezicht. 

Spreekt het je aan? Dan nodigen we je uit om bij Team Fidici te komen! Bestuurders en commissarissen die Fidici gebruiken worden al vrij snel fan van Fidici. Zie ook deze klantverhalen. En omdat we eigenlijk alleen fans als klant willen noteren, is Fidici helemaal gratis tot het moment dat je helemaal overtuigd van Fidici bent.

Wilt u meer weten over board portal Fidici?