Ga naar pagina inhoud
welcome on board

Onboarden voor een vliegende start binnen de Raad van Commissarissen

Door de jaren heen vliegen commissarissen in en uit de Raad van Commissarissen. Gemiddeld vertrekt er elk jaar een commissaris en komt er een nieuw lid bij. En in semi publieke sectoren waar een RvC vaak nog RvToezicht wordt genoemd, is het verloop nog hoger. Heeft dit invloed op de kwaliteit en het functioneren van de Raad als bewaker van de continuïteit van de onderneming?

De kwaliteit van een Raad van Commissarissen begint bij de selectie van nieuwe leden. Hier wordt doorgaans tijd en geld in gestoken. Maar veel aandacht wordt niet besteed aan het onboarding-proces, wat zorgt voor een goede integratie van de nieuwe leden in de Raad, de organisatie en, voor veel commissarissen, ook in de sector. Onboarding wordt vaak onderschat en onderbelicht, en daardoor komt het vaak neer op een eenmalige actie vlak voor de formele benoeming. Dit is jammer, want een goed onboarding-proces kan bijdragen aan een succesvolle start.

Waarom zou je onboarden?

Als de nieuw gekozen commissaris de datum en stukken voor de eerste vergadering heeft, dan rolt ie er vanzelf wel in! Komt dat bekend voor? Op deze manier gaat het met vallen, opstaan, vertraging en ergernis. Hiermee holt de kwaliteit van de Raad met elk nieuw lid achteruit.

Professionele voorzitters van de Raad en ook de bestuurder, weten beter. Een goede inhoudelijke en relationele start is het halve werk. Daar heb je al snel rendement van. Kennismaken met de actoren én de mores binnen de organisatie. En ook kennismaken met de ‘uitdagingen’, de achtergronden, de actuele situatie, de strategie en waar nodig met het strijdplan.

Waarom onboarden elke commissariaat helpt

Onboarding wordt vaak gezien als eenmalig voor elke nieuwe commissaris. En telkens wordt weer opnieuw een ‘programma’ bedacht en uitgerold. Maar is onboarding wel eenmalig én verdient elke nieuwe zorgvuldig geselecteerde commissaris niet beter? De nieuwe commissaris komt niet alleen informatie halen om te kunnen functioneren maar brengt ook deskundigheid en frisse inzichten van buiten naar binnen. En dat is niet alleen in de eerste weken maar gedurende de volledige zittingsperiode.

Een succesvol commissariaat valt of staat met:

de kwaliteit van de commissaris. De selectie zorgt ervoor dat de juiste persoon met de juiste competenties en deskundigheid aan boord komt.

De samenwerking in de Raad en met het Bestuur. Een inwerkprogramma zorgt voor een goede start van de samenwerking en globale kennis van de organisatie.

De juistheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie waar de commissaris gebruik van maakt.

Om diepgaand op de hoogte te zijn van de thema’s die er spelen, inclusief de historie van en de reeds genomen besluiten op die thema’s, heeft de nieuwbakken commissaris een kennisachterstand op zijn collega’s. De commissaris heeft nog onvoldoende kennis van zaken omtrent de thema’s die er spelen. Die achterstand wreekt zich in zijn functioneren en daarmee in het functioneren van de Raad. Hij is dan wel lid van de Raad maar nog niet echt on board. Hij is wat kennis betreft afhankelijk van zijn collega’s en de bestuurder. En dat is geen fijne start.

“Fidici is speciaal gemaakt voor de Raad van Commissarissen en voor toezichthouders en is mede gezien het regelmatig verloop, het geweten van de Raad.”

Het boardportal van Fidici

Wij van Fidici adviseren dan ook Fidici 😎. Tja, er is nou eenmaal niet iets vergelijkbaars voor een Raad die het beste uit zichzelf wil halen. Fidici is een board portal waarmee de commissaris altijd juist, tijdig en volledig is geïnformeerd.

Je kunt de kandidaat-commissaris tijdelijke toegang geven tot het board portal tijdens de sollicitatieperiode. Zo kan hij of zij alle gegevens bekijken die de raad tot zijn beschikking heeft. Dit maakt het mogelijk om diepgaande gesprekken te voeren en om een beter gefundeerd besluit te nemen over zijn of haar toetreding of afwijzing. Zo krijgt de onboarding een vliegende start!

Maar er zijn meer voordelen zoals je kan op deze website kan zien! En kijk ook eens naar onze animatie, die zegt meer dan 1.000 woorden. Bestuurders en commissarissen die Fidici gebruiken worden al vrij snel fan van het portal. Lees ook hoe Fidici voor jou kan werken en laat je inspireren door de succesverhalen van tevreden gebruikers. Fidici is tevens gratis te gebruiken totdat iedereen helemaal overtuigd is van ons programma. Zo kan de tool eerst uitgeprobeerd worden voordat een besluit genomen moet worden over het gebruik ervan.

Wilt u meer weten over wat board portal Fidici uw organisatie te bieden heeft?