Ga naar pagina inhoud

Stop met vergaderen

Is vergaderen zoals we dat al sinds jaar en dag kennen wel nodig om een organisatie te besturen? Is de organisatie na de bestuurs- of RvC vergadering beter in control dan ervoor? Hoeveel kostbare manuren kost een vergadering en wat had je in die tijd kunnen doen? Elke vergadering heeft open eindjes en een actielijst, iedereen wil zijn zegje doen of punt maken, er wordt niet echt geluisterd, er wordt niet gehouden aan het agendapunt; er wordt uitgeweid uit over bijzaken, er wordt afgedwaald en uiteindelijk worden er geen – of erger – halve besluiten genomen. En dan toch hebben we een goede vergadering gehad omdat we elkaar weer gesproken hebben en de vergadering binnen de geplande tijd is verlopen.

“Hoeveel kostbare manuren kost een vergadering en wat had je in die tijd kunnen doen?”

En als het bestuur vaak vergadert, vaak met de deuren gesloten, dan is dat een voorbeeld voor de hele organisatie die graag dat voorbeeld volgt. Ik heb ooit eens bij het bedrijf waar ik bestuurder was, als grappig experiment, de oneven weken aangemerkt als ‘verboden te vergaderen’ weken. Veel medewerkers wisten niet wat ze met hun tijd moesten doen en namen verlof op. Dat was een teken aan de wand. Ik kan deze interventie iedere bestuurder aanraden, mensen gaan nadenken over de functie van vergaderen.

En toch, we ontkomen er niet aan om met elkaar te overleggen, te vergaderen. Maar dan wel graag zoals een vergadering bedoeld is. In een vergadering kun je op een gestructureerde manier ideeën, informatie en standpunten uit te wisselen, om meningen te vormen en besluiten nemen. Een vergadering heeft de functie van ‘samen zijn’, een sociale functie, het gevoel erbij te horen en betrokken te zijn. Het is ook de basis om samen te werken. Als groep heb je een groter creatief vermogen en men kan voortbouwen op elkaars ideeën en samen complexe problemen oplossen. En meedoen schept verplichtingen, wie betrokken is geweest bij een besluit is gemotiveerd dit ook uit te voeren. Dat voelt toch veel beter dan de traditionele energieslurpende vergadering?

“Fidici zorgt ervoor dat de vergaderingen kort, effectief én gezellig zijn, zoals het in den beginne bedoeld was.”

Hoeveel makkelijker én leuker is het om de ‘anti vergadertool’ Fidici hierbij te gebruiken? Fidici is een anti vergadertool? Dat vraagt om uitleg. Fidici is een tool die het bestuur en de RvC en RvT buiten vergaderingen om helpt om volledig op de hoogte te zijn. Zelfs zo goed dat er eigenlijk geen vergadering meer nodig is. Bij Fidici draait het dan ook niet om de vergadering maar om de besluiten die genomen of bevestigd moeten worden. Als je als bestuur en toezicht je governance regelt met Fidici dan kunnen de vergaderingen kort, effectief én gezellig zijn, zoals het in den beginne bedoeld was. En je hoeft geen digitale genen te hebben om Fidici te gebruiken. Fidici is super eenvoudig in gebruik, het afleren van het oude vergaderen is een grotere opgave dan het aanleren van Fidici. 

Spreekt het je aan? Dan nodigen we je uit om bij Team Fidici te komen! Bestuurders en commissarissen die Fidici gebruiken worden al vrij snel fan van Fidici. Zie ook deze klantverhalen. En omdat we eigenlijk alleen fans als klant willen noteren, is Fidici helemaal gratis tot het moment dat je helemaal overtuigd van Fidici bent.

Wilt u meer weten over board portal Fidici?