Ga naar pagina inhoud

Wat is good governance?
Fidici legt het u uit!


De board portal Fidici stelt good governance en het verantwoord functioneren van de commissaris voorop! Maar wat is good governance precies en hoe geeft u hier als bestuurder of commissaris invulling aan? Wij leggen het u uit! 

Good governance gaat over goed bestuur op de lange termijn. Dit houdt in: zorgen voor de continuïteit van de organisatie en daarbij oog hebben voor alle belanghebbenden in en om de organisatie. De bestuurders en commissarissen zijn verantwoordelijk voor deze continuïteit en hierop aan te spreken. Iets dat steeds vaker gebeurt, ook in wettelijke en juridische zin. Als bestuurder of commissaris is het daarom des te belangrijker om uw dossier goed op orde hebben. 

Good governance: meer dan financieel resultaat

Iedere organisatie heeft een geformuleerd doel. De directie heeft de opdracht om dit doel met de beschikbare middelen operationeel te plannen en realiseren. Vanuit deze operationele exercitie worden de salarissen van de medewerkers en alle andere belanghebbenden (zoals leveranciers, fiscus en eventuele aandeelhouders) betaald. Aan het einde van het jaar levert dit een financieel resultaat dat bijdraagt aan de financiële continuïteit van de organisatie. Maar is deze financiële continuïteit de kern van good governance?

Nee, want hiermee is de echte continuïteit van de organisatie nog niet geborgd. Er is beleid nodig om op de golven van de economie, technologie en maatschappelijke ontwikkelingen mee te varen. Denk hierbij ook zeker aan diversiteit, duurzaamheid en innovatie. Waar staat uw organisatie voor in de maatschappij en hoe wint deze het vertrouwen van de samenleving? Dit is waar good governance om de hoek komt kijken: goed bestuur op de lange termijn vanuit maatschappelijk oogpunt uitgezet door het bestuur en de commissarissen.

Invulling geven aan good governance

Governance is dus meer dan enkel leiding geven aan de organisatie of het uitvoeren van de operatie. Het zorgt ervoor dat beide in elkaars verlengde liggen. De vraag blijft: is hierin het beleid altijd leidend of kan de operatie het beleid bijsturen onder druk van bijvoorbeeld concurrentie? Ook hier ligt er een taak voor het bestuur en de commissarissen: Is een bijsturing van het beleid van de organisatie gewenst of misschien zelfs noodzakelijk? Wordt het beleid bijgestuurd voor operationele winst op de korte termijn ten koste van het goed bestuur (good governance) op lange termijn? Dit zijn governance kwesties waar de bestuurder en commissaris invulling aan moeten geven. 

Eigenlijk kunt u governance zien als de taken die het bestuur en de commissarissen samen uitvoeren: besturen en toezicht houden met oog op de toekomst. Wanneer dit op een rechtvaardige en duurzame manier wordt toegepast in de praktijk kunnen we spreken van goed bestuur: good governance. Sinds een aantal jaren komt hier het verantwoorden van het beleid bij. Dit kan zorgen voor complexe situaties. Wat vijf jaar geleden usance was, kan vandaag de dag maatschappelijk ongewenst of zelfs wettelijk of juridisch aanvechtbaar zijn. Dit maakt de rol van commissaris enerzijds interessant en anderzijds risicovol. Fidici ondersteunt u door good governance voorop te stellen, zodat risico’s worden beperkt en u altijd juist, tijdig en volledig geïnformeerd bent. 

Wilt u meer weten over hoe board portal Fidici u als commissaris helpt met good governance: anticiperen op de toekomst, het heden te beoordelen en verantwoording af te leggen over het verleden?