Ga naar pagina inhoud

Zomerreces

Zomerreces… een mooi woord voor een tijdje niks doen. Maar de wereld draait door, ook tijdens het zomerreces. Politici kunnen worden teruggeroepen tijdens het reces, als het landsbelang daarom vraagt. Hoe zit dat met u als bestuurder of commissaris? 

Net als onze landelijke politici verantwoordelijkheid dragen voor de continuïteit van ons land, draagt u als bestuurder en commissaris verantwoordelijkheid voor uw organisatie. In eerste instantie bent u er om te voorkomen dat de continuïteit onder druk komt te staan en als het dan toch gebeurt, dan bent u er om zo snel als mogelijk de continuïteit te herstellen. 

Je kunt niet altijd vooraf het risico van discontinuïteit mitigeren. Denk aan de coronacrisis en de weerzinwekkende oorlog die momenteel woedt. Daar heeft ons kabinet naar bewind van zaken te handelen. Andere crises zoals de ‘bankencrisis’ , de stikstofcrisis en niet te vergeten de toeslagen affaire hadden wellicht wel op tijd gemanaged kunnen worden. Tenminste als de landsbestuurders juist, tijdig en volledige informatie over deze onderwerpen hadden gehad. En, politiek de neuzen dezelfde kant op stonden.

“Discontinuïteit heeft vele verschijningsvormen en het is de kunst om die vroegtijdig te herkennen.” 

Hoe herkent u of uw organisatie onder druk staat? Krijgt u een telefoontje van de controller, of een brief van de rechtbank, of een vervelend artikel in de krant? Discontinuïteit heeft vele verschijningsvormen en het is de kunst om die vroegtijdig te herkennen. 

  • Als de accountant een half jaar na dato aangeeft dat de organisatie continuïteitsproblemen heeft, ben je als bestuurder en toezichthouder rijkelijk laat. Dat mag nooit gebeuren. Als dat de situatie is, dan heb je een aantal serieuze signalen gemist. En toch, het gebeurt!
  • Signalen uit de omgeving van de organisatie zoals afnemers of leveranciers, branchevereniging, ondernemingsraad, klokkenluider. Als deze signalen de RvC bereiken dan is er iets mis in de communicatie met het bestuur. Reden voor directe actie!
  • Als al meerdere kwartalen op rij de situatie met betrekking tot financiën, productie of reputatie verslechterd, dan ligt het risico van de kokende kikkers op de loer. Iedereen ziet het gebeuren en verlegt de grens en het moment om iets structureels te ondernemen. Vaak wordt er dan een zondebok gezocht maar eigenlijk is dan iedereen de zondebok!
  • Idealiter is de RvC op hetzelfde moment op dezelfde hoogte als het bestuur dat ook is. Dan is er tijd en een gezamenlijke band om tot adequate oplossingen te komen. De governance is dan echt op orde!

Zolang het crescendo gaat met de organisatie, is er geen reden tot zorg over al dan niet juist, tijdig en volledig geïnformeerd zijn. Echter, als er zich een serieus risico voor de continuïteit voordoet, dan hol je als bestuur en toezicht hard achter de feiten aan. 

“Met Fidici is het een stuk eenvoudiger om de neuzen dezelfde kant op te krijgen”

Fidici is het boardportal waarmee bestuur en toezicht altijd juist, tijdig en volledig geïnformeerd zijn. Dat maakt het dan ook een stuk eenvoudiger om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en de organisatie blijvend in een staat van gezonde continuïteit te houden.

Spreekt het je aan? Dan nodigen we je uit om bij Team Fidici te komen! Bestuurders en commissarissen die Fidici gebruiken worden al vrij snel fan van Fidici. Zie ook deze klantverhalen. En omdat we eigenlijk alleen fans als klant willen noteren, is Fidici helemaal gratis tot het moment dat je helemaal overtuigd van Fidici bent.

Denkt u er eens over na tijdens uw zomerreces ☀

Wilt u meer weten over board portal Fidici?