Ga naar pagina inhoud

Fidici,
gemaakt door commissarissen

Fidici, fundament van vertrouwen.

Fidici is opgericht vanuit de persoonlijke overtuiging en behoefte van Henk Berg en Arnoud Leenaarts. Beiden ervaren commissarissen en bestuurders die ook de rol van voorzitter van de Raad van Commissarissen hebben bekleed. Dit deden zij onder andere bij zorginstellingen, VO en HBO stichtingen, een lokale Rabobank, een woningcorporatie, een culturele instelling, een landelijke coöperatie en een accountantskantoor. Vanuit deze brede ervaring kwamen zij tot de conclusie:

Dat je altijd juist, tijdig en volledig geïnformeerd dient te zijn om goed toezicht te kunnen houden.

✓ Dat het essentieel is dat alle informatie voor de vergadering bij de hand is en geen zoekplaatje.

✓ Dat het zorgvuldig kunnen reproduceren van de historie van bepaalde cruciale projecten noodzakelijk is.

Hierop hebben Henk en Arnoud het board portal Fidici ontwikkeld; met één board portal alle informatie in handen die u nodig heeft. De zekerheid dat alles structureel en veilig wordt opgeslagen in Fidici geeft u het vermogen om vanuit vertrouwen te opereren. Op die manier kunt u met gemak, plezier én zekerheid toezicht houden. Zo kunt u anticiperen op de toekomst, het heden beoordelen en verantwoording afleggen over het verleden. Dat is waarom Fidici het fundament van vertrouwen is!

Henk Berg

Henk is 14 jaar partner bij KPMG geweest met expertise op governance en besturing van organisaties. Daarnaast is hij is 4 jaar directeur/bestuurder geweest van een semipublieke organisatie. In de afgelopen twintig jaar is hij toezichthouder geweest bij VO en HBO onderwijsinstellingen en een woningcorporatie. Momenteel is Henk commissaris bij 3 private ondernemingen en lid van het bestuur van een landelijke coöperatie met een maatschappelijk doel.

Arnoud Leenaarts

Arnoud heeft 28 jaar aan brede ervaring op zak als adviseur, ondernemer en toezichthouder. Met als specialisatie business intelligence heeft hij een grote diversiteit aan organisaties leren kennen op zowel nationaal als internationaal niveau. De afgelopen jaren heeft Arnoud zich met name ingezet voor maatschappelijke organisaties en de lokale overheid. Momenteel is hij commissaris bij 2 private ondernemingen.

“Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is om voor, tijdens, na en tussen formele vergaderingen altijd juist, tijdig en volledig geïnformeerd te zijn. Toezicht houden kan nog beter, nog leuker en vooral ook veiliger voor de commissaris. Vanuit die motivatie werk ik met veel plezier aan Fidici!”

Henk Berg, initiatiefnemer Fidici.

“Door beter, makkelijker, effectiever en waardevoller geïnformeerd te zijn als commissaris neemt de toegevoegde waarde van het toezicht substantieel toe. Dat is mijn drijfveer: met Fidici een bijdrage leveren aan het verbeteren van de governance en het toezicht.”

Arnoud Leenaarts, initiatiefnemer Fidici.

Heeft u interesse?

Henk en Arnoud helpen u graag verder!